Gartner, en viktig samarbeidspartner

For å lykkes med å beholde et pent uteområdet er hyppig stell av uteområder avgjørende, noe som er en enkel sak for en gartner. Med en kompetansen som gjør at uteområder alltid kan fremstå innbydende og velstelt, jobber gartnere og anleggsgartnere tett i tett, for å få et best mulig resultat. Den viktige duoen utfyller hverandre, og gjør at sluttresultatet ivaretar miljøet og kundens ønske. Mange tenker på gartner som et gamledags yrke, da det før i tiden var en viktig faktor for dyrking av medisiner osv, men nåtidens gartnere er en viktig og voksende yrkesgruppe.

En gartner spiller på lag med naturen

Estetikk står sterkt i vår kultur. Brukervennlighet skal harmonere med naturen, uten at vår sårbare natur skal ødelegges, noe som gjør at gartneres kunnskap er en høyst relevant faktor som må spille en viktige og avgjørende rolle i utformingen av nye uteområder som skal bearbeides. Miljøet og naturen i dag er viktigere enn aldri før og burde stå langt mer i fokus enn det allerede gjør. Med en gartneres kunnskap og evnen til utførelse fra en anleggsgartner blir dette et viktig lag som må spille sammen for å ta vare på naturen. Gartneryrket går også hånd i hånd med Naturbruk og agronomi. Dyrking av mat, er ett av verdens viktigste yrker, samtidig som vedlikehold av naturens matkammer er vel så viktig. En gartner har kunnskap om dette, og vet å omsette denne kunnskapen. Å få til en flott hage eller uteareal er for mange ønsket, men for stort prosjekt til å få til. Det er ikke alle som har like ”grønne” fingre, til tross for at de nyter rekreasjonsområder som er estetisk vakre. For Vågen & Hansen er dette en smal sak, om det skal være seg å plante bed, luking, eller beskjæring av frukttrær og hekker.

Gartner og anleggsgartner

For Gartneren og anleggsgartnere kan med enkle grep forvandle dine kvadratmeter til et innbydende hageflekk, eller ditt firmaets utearealer til et sted for teambuilding, avslapning eller kun estisk vakkert fra kontorvinduet. Barnevennlig hage med mye gressplen, eller kanskje en grønnsakshave med drivhus, eller kun en prydhave, hva er det du ønsker og hva er behovet ditt? Bekjempelse av ugress kan for mange vare en slitsom affære, men Vågen og Hansen sprayer mot ugress og gjødsler slik at problemet blir tatt, og har ugresset alt fått utfolde seg er det enkelt for gartnerne og luke ut disse plantene slik at din hage blir slik du ønsker det. Kombinasjonen gartnerne og anleggsgartnerne er i denne sammenhengen en viktig kombinasjon og styrke, som gjør at miljø, funksjon, estetikk og utførelse blir optimal. - Vi har en sammensatt arbeidsstab bestående av ulike håndverkere, anleggsgartnere så vel som gartnere. Disse jobber sammen i team for å oppnå det beste resultater for miljøet og kunden, så langt er vi veldig fornøyd med hva disse yrkesgruppene sammen har utrettet, sier den daglige lederen, Sven Gunnar Vågen. Mange har etter tid opparbeidet prydhager blomsterbed, lysthus osv, men har kanskje ikke tid til å vedlikeholde det.

Vedlikehold

Vedlikeholdstiltak som vanning og luking kan være et viktig tiltak, men som kanskje blir nedprioritert eller uteglemt i en ferieperiode. Da er det greit å kunne overlate dette arbeidet til Vågen og Hansen, slik at ikke penger og arbeid blir forgjeves. Men man må ikke ha en opparbeidet flott have for at det skal være praktisk at noen kan gi en hjelpende hånd i hagen. Enkle ting som klipping av gress og vanning trengs uansett, hage, størrelse, privat eller offentlig. Beskjæring av hekker og trær kan for mange være vanskelig, og i tillegg kan det være risikofylt. Det trengs ikke være de høyest frukttrær og eller største busker for at utfordringene byr seg. Med enkle grep kan det gjøres, så lenge man har riktig utstyr og ikke minst kunnskapen. For ofte skal trær og busker beskjær på spesifikke måter for å ta vare på funksjon og estetikk. - Dette er enkle jobber for oss, som vi effektivt utfører på grunn av utstyr og kunnskap. La oss ta jobben så kan du bruke tiden til andre ting, sier Vågen