Måk deg sprek, men lær å unngå skadene

Se positivt på snømåkingen, den kan bedre helsa.

Mange kvier seg for snømåking og ser på dette som et et stort fjell, men i følge professor Jostein Hallén ved Norges idrettshøgskole, kan snømåking med riktig teknikk være et positivt bidrag til å få en mer aktiv hverdag. 
– Snømåking kan være en del av en aktiv hverdag og dermed positivt for helsa, sier Hallén og forklarer at måking som varer over en tid kan øke kondisjonen, og er det tungt kan det øke styrken.

Mye snø gir mange anledninger

Ifølge Statistisk Sentralbyrå har Kristiansand i perioden fra 1946 til 2012 i gjennomsnitt hatt 26 døgn med snøfall per år. Dette kan bety mange turer opp av sofaen og ut i snøværet, for er det noe vi gjør for mye av i vinterhalvåret så er det å sitte inne. 

Våt snø er tung snø

Mengden snø fra 1980 til 2012 har i gjennomsnitt falt mest i februar med 9,5 cm og minst i november med 1 cm. Men det er ikke alltid mengden det kommer an på, fordi det er temperaturen som er avgjørende for tyngden på snøen. 

Ta forhåndsregler!

Man må ta forhåndsregler for at snømåkingen skal bli et positivt bidrag til helsa. For man må unngå belastningsskader og da er det viktig med riktige teknikker. 
– Snømåking er utfordrende og kan føre til med vridninger i rygg, sier Hallén. Han forklarer videre at mye måking kan føre til uvante belastninger fordi man ved snømåking bruker muskelgrupper man vanligvis ikke bruker. 
– Det er ikke en foretrukken aktivitet med mindre man utvikler en god og trygg teknikk.

Tips til sikker snømåking

  • Husk at nysnø er lettere å måke bort enn snø som har ligget en stund.
  • Varm opp og sørg for at muskulaturen er varm før man setter i gang.
  • Bruk riktig utstyr og bruk begge hendene.
  • Bøy med knær, ikke rygg.
  • Vri med hele kroppen, ikke bare ryggen. 
  • Bedre med mange og lette spadetak enn få og tunge.
  • Strekk spesielt ut tungt belastet muskulatur etter økten
  • Oppsøk lege om det oppstår akutte sterke smerter, eller vedvarende smerter.
  • Er det større områder er det ofte lurt å sette bort jobben til profesjonelle som har egnet utstyr.
Source: http://vhu.no