Sand eller salt?

Med vinteren kommer de glatte veiene. Hva er mest effektivt, og hva er best for miljøet å bruke?

- Fordelen med å bruke salt er at man hindrer snøen i å feste seg til veibanen og dermed gjør det lettere å fjerne, sier Produksjonssjef i Ingeniørvesenet ved Kristinsand kommune,  Odd Kristiansen. Han forklarer at det er de høytrafikkerte veiene som blir saltet.

 Ingenørvesenet i Kristiansand kommune deler sine tips med deg

Solid erfaring

Og kristisansen har peiling på hva han snakker om for Kristiansand kommune har ansvaret for ca. 500 km med veier, herav ca. 70 km bussveier (hovedveier), 100 km gang og sykkelveier,  og 330 km boligveier.

Tryggere med salt

Produksjonssjefen forklarer at fordelene med saltet er at snø og is smelter. Dermed oppnår man en tryggere vei og den er ikke så glatt som når man ikke bruker sand.

- I tillegg har sanden lett for å bli blåst bort fra veibanen, kort tid etter at den er strødd ut, dette gjelder særlig på høytrafikerte veier, sier Kristiansen.

 

Ulempene

Til tross for at saltet gjør veiene tryggere er det også slik at det har sine ulemper, særlig mot miljøet langs veiene.  Innsjøer og grunnvann (drikkevann) kan bli forurenset og ødelagt. Vegetasjon langs veien blir brun, skadet og dør.

 - Men målt opp mot sikkerhet på veien er det fortsatt slik at salt vurderes som ønskelig å bruke i vinterdrift, sier Kristiansen.

Sand ved boligene

- I gangveiene, sykkelveiene og boligveiene strør vi med knust stein, såkalt støsingel 2-5 mm, sier Kristiansen. 

Sand/strøsingel brukes på lavtrafikkerte veier og fordelen med det er at man ikke påvirker miljøet på samme vis som med salt.