Sørlandets Vedlikehold Service

Tre frittstående anerkjente lokale kvalitetsleverandører går nå i samarbeid for å gjøre din jobb som eiendomsforvalter enklere! De vil være ditt eneste kontaktpunkt for disse tjenestene. Kvalitet og kundefokus er vårt felles varemerke. De skiller oss ut med å være fagfolk på hvert vårt felt og vil sørge for optimalt resultat i alle ledd. https://www.svservice.no


By Monfort is a versatile agency providing a broad range of services in marketing. They work primarily as consultants, but prefer to follow through until we cross the finish line; therefore, we also provide the services and products necessary to carry through with the plans agreed upon. www.bymonfort.no


 

Elite Anleggsgartner er en nettbasert tjeneste for informasjonsdeling med mobile enheter. Elite Anleggsgartner inkluderer e-verktøy for kundehåndtering, timeregistrering, internkontroll, oppdragshåndtering, fildatabase, bildebank, utstyrsoversikt, kjørebok, arbeidsrapporter og oppmåling.


 

Bjerketvedt Ferdigplen A/S er et selskap som drives og eies av Johannes Bjerketvedt. Selskapet har siden 1993 hatt Telemark og Agder som sitt hovedmarked som produsent og leverandør av ferdigplen. Ferdigplenen dyrkes på store arealer i Porsgrunn kommune. Når vi mottar din bestilling, trimmes og kuttes plenen. Plen er ferskvare og kuttes tidligst en dag før levering.