Med mål om å ivareta kulturarven på Torvet

Ni tusen kvadratmeter historisk steinbelegg er blitt tatt bort, for så å bli lagt ned igjen. Slikt blir det støy av.

– De fleste sørlendinger har et forhold til Torvet, og vi skal gjøre vårt beste for at det blir tilbakeført i minst like god stand som tidligere, sier prosjektleder i Vågen & Hansen Utemiljø AS, Rune André Hansen.
De er en av underleverandørene til Veidekke som Torvparkering AS har engasjert i forbindelse med utbyggingen av det mye omtalte parkeringshuset i Kristiansand sentrum.
Parkeringshuset skal ha en kapasitet på 400-450 biler, og står ferdig ved utgangen av 2016.

Bekymringer for det verneverdige
Prosjektet som startet opp høsten 2015 er stort og omfattende. Ikke mindre enn ni tusen  kvadratmeter steindekke skal tas opp og legges ned igjen. Noen av steindekkene er fra moderne tid, men et stort område består også av et historisk kuppelsteinsdekke, som ble avdekket av en våken maskinfører på starten av 90–tallet.
Mange er naturlig nok bekymret for at det verneverdige området nå har blitt «rasert» og fjernet. Mange har også stilt spørsmål om det virkelig kan legges tilbake med samme kvalitet som tidligere, og om noe av kulturarven vil forsvinne for godt.

Minimert risiko
– Jeg tror det er en minimert risiko for at noe forsvinner. Det ble lagt inn penger til utgraving, og det hele har blitt fulgt opp og utført av fylkeskonservatoren på en skikkelig og solid måte, sier varaordfører i Kristiansand, Jørgen H. Kristiansen
Entreprenørselskapet deler Kristiansen sin oppfatning om ivaretagelsen av det historiske aspektet.
– Vi er trygge på at vi skal løse denne viktige oppgaven på en god måte. Vi er en solid gjeng fagarbeidere og mestere som er klare for oppgaven. Vi har dessuten solid kompetanse og erfaring på denne typen jobber, og ser frem til å ta fatt på jobben med relegging av steindekker, sier Hansen.

Symbolsak
Bekymringene har vært mange rundt utgravningene, og meningene enda flere. En lang, støyete og vanskelig prosess om hvorvidt byen skulle ha dette parkeringshuset eller ei, er over.
– Støy er bare forbokstaven, sier varaordføreren.
Kristiansen forklarer at hans inntrykk er at det hele ble en symbolsak fra venstresiden, i tillegg til at det var mye følelser rundt dette med gravstedene. Nå er denne perioden over, og varaordføreren håper at parkeringshuset vil frigi areal til andre ting i kvadraturen i fremtiden.
– Vi har et ønske om å løfte antall innbyggere i kvadraturen. Nå bor det nå kun seks tusen personer der, men på sikt vil vi ha femten tusen innbyggere. Da må vi ha parkeringsmuligheter, og samtidig frigi parkeringsplass på gateplan til andre ting.

Mål i siktet
Etter en forsinket oppstart er målet at Torvet skal brukes til julehandelen om alt går etter planen
– Dette er en prestisjejobb som vi er veldig glade og stolte over å ha fått. Torvet i Kristiansand er et utrolig flott område, med steindekker av veldig høy kvalitet. Nå er vi snart ferdige med å ta opp eksisterende steindekke, og spuntingen er i gang. (Spunting er nedsetting av stålvegger i grunnen for å hindre grunnvann og jorderosjon.) Vi ser frem til at betongdekkene blir støpt så vi kan komme i gang med relegging av steindekkene, sier Hansen og legger til atde gleder seg til å overlevere et «nytt» torv til byens befolkning.