Hva er en anleggsgartner?

Siden 1917 har det vært knyttet en utdanning til yrket anleggsgartner, to år fagskole etterfulgt av to år i læring. Alt fra steinlegging om sommeren til snømåking om vinteren utgjør anleggsgartneryrket. Anleggsgartnerfaget er et miljøskapende og miljøbevarende fagområde med lange tradisjoner. Uteområder på skoler, gater, hager og felles offentlige områder blir alle tatt vare på av anleggsgartnere.

Å være anleggsgartner i Norge

I Norge er det å være anleggsgartner ekstra krevende da naturen byr på sine utfordringer i form av mye fjell og vanskelige naturterreng, i tillegg til kalde og lange vintre. Men dette er også noe som gjør at yrket blir spennende og utfordrende, og at en anleggsgartner hele tiden må være nyskapende og kreativ. Offentlige arealer i form av bysentrum, skolegårder og idrettsplasser har igjennom historien måtte benytte seg av en anleggsgartner.
Profesjonell anleggsgartner for private hager

I takt med at velstanden i Norge økte, økte også bruken av anleggsgartner i private hager. Mange velger nå å gjøre mer ut av hagen da dette er et viktig sted for rekreasjon. Men må verken være rik eller å ha store hager for å dra god nytte av å benytte seg av anleggsgartnere. Ved å bruke anleggsgartnere kan man få mye mer ut av kvadratmeterne man har utenfor utgangsdøra si, utearealene kan bli enklere å vedlikeholde, og visuelt kan hagen og uteområdet få et ansiktsløft man ikke hadde klart på egenhånd.

Spør en anleggsgartner om hjelp

Det norske folk setter i dag pris på rekreasjon i nære omgivelser, og da er få ting så selvsagt som hagen. For de som bor i byer eller tett bebygde områder i blokker, benytter seg ofte parker og friluftsanlegg knyttet til boligområdet eller bydelen. Hvem kan tilrettelegge større områder for ulik bruk bedre enn anleggsgartnere? Selv små private hager trenger ofte hjelp fra en fagperson, mangel på kunnskap og utstyr gjør at privatpersoner må sette bort hagejobben til anleggsgartnere.

Forme naturen til å trigge sansene

I mange tilfeller er det ikke det å forandre, men å forbedre som er oppgaven. Med et sammensatt team av gartner og anleggsgartner sammen komme frem til ideelle løsninger som er skreddersydd til området. Ulike prosjekter skal trigge eller fremheve ulike sanser. Naturen har til all tid stimulert mennesket, og i dag, hvor samfunnet er preget av bebyggelse som kan by på ubalanse er kunnskap for å ta vare på denne stimuli enda viktigere. Våren 2013 hadde Vågen & Hansen Utemiljø AS et større prosjekt med å utarbeidet utomhusarbeidet i forbindelse med Nye Åmot skole, i Vinje i Telemark. Kombinasjon av brukervennlighet for små og store med ulike aktiviteter, harmonisk i forhold til naturen og bebyggelsen rundt og samtidig innbydende til læring utgjorde en kabal som Sørlandsfirmaet med mer enn en anleggsgartner mestret på en elegant måte.