Aktivitetslekeplassen Vennesla torg


I oppdrag for Vennesla kommune, Enhet for park og idrett, ble eksisterende lekeplass fjernet og ny større plass opparbeidet. Aktivitetslekeplassen i Vennesla torg fremstår nå innbydende og moderne, et aktivt sentrum verdig.

Vågen & Hansen Utemiljø AS vhu.no har hatt totalentreprisen.