- Ingen humler, ingen mat

Hageeiere må se sitt ansvar å sørge for at humler og bier får mat, hvis ikke kan det få alvorlige konsekvenser

– Som hagedyrkere har vi både en mulighet og et ansvar for å hjelpe humlene, sier Direktør i Det norske hageselskap, Tove Berg. Hun forklarer at den enkleste måten å gjøre dette på, er å sørge for at det er pollen- og nektarrike planter i hagen hele sesongen.
Nå senhøstes er det ikke så mange blomster igjen, men sene stauder som kuletistel, solhatter, nøkketunger og de siste krydderurtene vil være med på å sikre at de nye dronningen klarer å bygge seg nok opp til å klare overvintring.

Mangel på blomster

Norsk institutt for naturforskning (NINA) viser i en rapport at av Norges 34 humlearter, har seks minsket sterkt i utbredelse. Mye av grunnen er at blomsterenger, beitemark og blomsterrike veikanter har forsvunnet mange steder og blitt erstattet av et langt mer ensidig jordbruk. Økt gjødsling har ført til kraftig vekst for mange ”grønne” planter, på bekostning av blomstrende planter.

IMG_3175.JPG

Plant nå

Du kan sørge for at humlene finner nektar og pollen tidlig på året ved å plante vekster som tidlige sorter av pil, selje og vier (Salix), vårkornell (Cornus mas), blomsterløk som vinterblom, snøklokke, krokus, russeblåstjerne og snøstjerne, samt stauder som julerose (Helleborus), vårlyng og primula.
Bevar kratt med selje, vier og hegg, slik at humlene finner pollen og nektar tidlig om våren.

Vi trenger humla

Berg opplyser om atverdien av insektenes arbeid i Europa er beregnet til rundt 170 milliarder kroner årlig(!!)
Humlene flyr fra blomst til blomst på jakt etter nektar og pollen, en aktivitet som gagner begge parter. Plantene får fraktet sitt genetiske materiale til og fra andre planter mens humla får næring til seg selv og avkommet.
– Vi trenger humlene. De er, sammen med de andre pollinerende insektene, helt nødvendige for pollineringen av både kulturvekster og ville planter. Grovt oppsummert: Ingen humler, ingen mat!

Foto: Det norske hageselskap www.hageselskapet.no