Ta ansvar, klipp hekken og spar liv!

3 av 10 sykkelulykker skyldes sikthindringer. Nå oppfordrer Statens Vegvesen til felles dugnad! 

Ofte er det hekk, busker og vegetasjon som hindrer oversikt. 
– Vi oppfordrer til en felles dugnad i lokalmiljøet for å bedre sikten ved avkjørsler til private eiendommer. Dette er spesielt viktig nå rundt skolestart. Det kan forhindre ulykker og redde liv, sier prosjektleder Signe Gunn Myre i Statens vegvesen.

Du har ansvar

Har du en eiendom med avkjørsel til vei eller gang- og sykkelvei? Da har du selv ansvar for at det er fri sikt. Du må sørge for at hekk og busker ikke er høyere enn 50 cm over gateplan.
– Sjekk sikten og ta beskjæringen nå, slik at skolebarna kan sykle og gå trygt forbi eiendommen din.

Sårbare trafikanter

– Barn som går eller sykler rager ikke så høyt over bakken, og kan fort bli usynlige bak en hekk. Dessuten har barn større problem enn voksne med å bedømme fart, avstand og holde oppmerksomheten. Det er helt avgjørende at bilister har mulighet til å se disse sårbare trafikantene, sier Myre.

Vågen_Hansen_Utemiljø_AS_vhu.no_trafikk_hekk_09.jpg

Vegetasjon hindrer

Vegvesenets analyser av dødsulykker på sykkel viser at de alvorligste ulykkene skjer fordi syklisten blir oversett selv om det er fullt dagslys. Det kan skyldes at syklisten havner i blindsonen til store biler, glemmer å gi tydelig tegn, har på seg for mørkt tøy, eller slurver med å bruke lys og refleks.

I 34 prosent av ulykkene skyldes dødsfallet altfor dårlig sikt. Det kan være gjerder, terreng eller vegetasjon som hindrer sikten. Vegetasjon alene hindret sikten i 13 prosent av ulykkene.

Ved å bruke lys på dagtid, blir syklisten lettere å oppdage for en bilist som kjører i motlys. Det er også eksempler der bilister glemmer å se seg over høyre skulder og sjekke dødvinkelen, eller slurver med å bruke blinklys.
Trenger du hjelp til beskjæring eller ytterligere konsultasjon, ta kontakt med oss for mer informasjon!