Er du oddetallsvanner eller partallsvanner?

Vis ansvar - følg kommunens retningslinjer om vanning

I tilfelle akutte hendelser, som brann, må kommunene til enhver tid ha en viss mengde vann lagret i kommunens vannforsyninger. Derfor har kommunen fra 1. mai til 31. august satt restriksjoner på bruk av vannspreder.

Hvor du bor avgjør når du kan vanne

Kristiansand kommunes hjemmesider opplyser om at det er husnummeret ditt som styrer hvilke dager du kan vanne på. På datoer med oddetall er det tillatt å vanne for eiendommer med  oddetall som husnummer, og motsatt på datoer med partall.

Vann om kvelden

Det er lov å vanne annenhver kveld mellom klokka 19.00 og 23.00, og godt er det, for det er da gir best effekt å vanne.
Ved å vanne etter sola har gått ned unngår man unødig avdunsting. En annen viktig faktor er at hvis man vanner i nedbørsfattige perioder vokser ikke røttene nedover, slik de skal, noe som kan føre til at plenen kan få skader.

Gi en ”rotbløyte”

Heller sjeldent og mye, enn lite og ofte, selv i de nedbørsfattige og varme periodene. Mange gartnere anbefaler en gang i uka eller sjeldnere, og da kan man gi plenen en ordentlig ”rotbløyte”.
- Det aller viktigste er å gjennomvanne og ikke klattevanne.  Vann gjerne 30-40 millimeter av gangen. Du kan lett måle mengden i en blikkboks, sier rådgiver Helmer Espeland i parkvesenet på kommunens hjemmesider.