Sansehage til inspirasjon og stimulans

Den nye sansehagen på Valle Bygdeheim er laget for å vekke sanser. 

Den 18. september stod sansehagen, tegnet av landskapsarkitekt Karin Guttormsen, ferdig på Valle Bygdeheim. Flere studier viser at sansehager synes å ha positiv effekt på livskvaliteten til personer med demens. Det er grunnen til det at flere og flere steder rundt om i Norge dukker opp sansehaver tilknyttet aldershjem. 

Sansene skal stimuleres

– Det er lagt vekt på at alle sanser skal stimuleres med duftende planter, sildrende vannspeil, ja til og med hønsehus med kaklende høns etter hvert, sier formann i Vågen & Hansen Utemiljø AS, Lars Trygsland. De har vært utførende entreprenør og har hatt et godt samarbeid med Valle Kommune om sansehagen. Trygsland berømmer samtidig prosjektlederen i Valle kommune som særskilt løsningsorientert.

Godt tilrettelagt

– Vi har ikke fått brukt den så mye ennå, men vi regner med å bruke den mye til våren, sier, leder i  Pleie- og Omsorgsavdelingen i Valle Kommune, Unn-Merethe Nordby. Hun forklarer at  hagen er en plass der beboerne kan bevege seg på egenhånd, og at det ligger godt til rette for at beboerne kan gjøre aktiviteter sammen. 
Til tross for at hagen ikke har vært så mye i bruk enda, håper både kommune og utførende entreprenør at den blir satt pris på i fremtiden.
– Resultatet ble veldig bra, og vi håper beboerne på Valle Bygdeheim vil setter pris på det, sier Trygsland.

 

Linker