Tilrettelegger for sikker ferdsel

Vågen & Hansen Utemiljø AS viderefører gang- og sykkelvegtraseen langs Fylkesvei 402 i Birkeland.

For at de myke trafikantene langs Fylkesvei 402 mellom Storemyr og Birkeland skal kunne bevege seg sikkert, blir det nå laget gang-og sykkelsti. Vågen & Hansen Utemiljø har oppdraget for Heldal Entreprenør AS. 

Over 2000 meter granittkantstein, 6 busskur og masse gresskråninger blir dandert i disse dager. Prosjektet skal stå ferdig i begynnelsen av 2016.