Drenering rundt huset

Manglende, eller dårlig drenering rundt huset, kan medføre fukt og skader på grunnmuren. Tegn på at dreneringen ikke fungerer og at vannet trenger gjennom grunnmuren er synlige fuktflekker på veggene, saltutslag, maling som flasser, sopp, fukt på muren inne, og råte på treverket. Når malingen flasser av kjellerveggene, har du definitivt et dreneringsproblem. Vann og fukt fører til råte og problemer med muggsopp, som igjen gir dårlig inneklima. Drenering er derfor svært viktig for å hindre fuktinntrengning i kjeller og grunnmur. For å få fukten ut av grunnmuren, og for å flytte kondenspunktet til utsiden av kjellerveggen drenerer vi etter "ISODREN-METODEN" som nå anbefales av Sintef.

Les mer på www.isodren.no

 

 

Ta kontakt for mer informasjon!